Po - Pá 9 - 12 h, 13-17h
So 9 - 11 h
+420-728447534
Napište nám kdykoliv! info@superbota.cz

Reklamační řád

 Reklamace

 

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího. Koncový zákazník je povinen udat důvod reklamace a přiložit kopii faktury o zakoupení zboží. Reklamace zasílejte na adresu : Dětská obuv, U Rendlíku 1910, 393 01 Pelhřimov. Za vadu nelze považovat změnu na zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Reklamované zboží bude přijato, jestliže bude řádně vyčištěno a vysušeno tak, aby posouzení reklamace nebránily všeobecné zásady hygieny.

 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:

 

  • a) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů (včetně) ode dne jejího uplatnění
  • b) případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnoutStandartní záruka na produkty prodávané prodávajícím je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.
Dodavatel se zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobcem. Záruční doba začíná datem uvedeným na dodacím listu.
Kupující má právo na výměnu bezvadného zboží z důvodu chybně stanovené velikosti nebo barvy. V takovém případě kupující zašle na vlastní náklady zboží zpět prodávajícímu, který mu neprodleně zašle nové zboží na vlastní náklady.